Kultúrny rozvod


V súčasnosti sa na Slovensku rozvádza viac ako 42% manželstiev. Priemerná dĺžka trvania manželstva u nás je menej ako 15 rokov.

Napriek tomu, že rozvádzať sa je takmer normálne, je každý rozvod veľkou psychickou a finančnou záťažou. Rozvod sa netýka len manželov, ale aj ich detí a ďalších blízkych. Všetci zúčastnení sú plní emócií ako hnev, strach, ľútosť a sklamanie. V tejto emocionálne ťažkej situácii sú zároveň nútení rozhodovať sa o veciach, ktoré silne ovplyvnia ich ďalší život, ako miesto ďalšieho bydliska,  rozdelenie spoločného majetku, alebo ďalšia starostlivosť o maloleté deti.

Rozvod na úrovni je možný. V mnohých krajinách EÚ je mediácia povinnou súčasťou rozvodového konania. Mediátor je nezúčastnená a odborne vyškolená osoba, ktorá sporným stranám pomôže nájsť najlepšie možné riešenie ich situácie.
Naše mediačné centrum spolupracuje s advokátskou kanceláriou. Prevedieme Vás celým rozvodovým konaním. Pomôžeme Vám s týmto ťažkým rozhodnutím, poskytneme kvalifikovanú právnu pomoc pri dohode o úprave styku rodičov s maloletými deťmi a určení výšky výživného  a môžeme zabezpečiť i zastupovanie advokátom v súdnom konaní. Po rozvode Vám pomôžeme pripraviť dohodu o vysporiadaní majetkových pomerov bývalých manželov.